Des del curs:Novetat 2013-2014

Ioga per infants

U

na part fonamental de l’aprenentatge és prendre consciència del jo i del propi cos. Aquesta activitat ajuda els infants a experimentar el moviment de forma lliure i a estar en contacte amb sí mateixos a partir de la concentració i la coordinació. Treballem amb materials pràctics i específics per ioga infantil i l’equip docent ha estat format en aquesta disciplina.