Des del curs:2009

Els Petissabtes

U

n parell de cops per trimestre dialoguem amb els pares sobre les relacions familiars amb la nostra psicòloga infantil, que ens ajudarà a afrontar els reptes de l’educació a casa. Els Petissabtes s’adrecen a totes aquelles famílies que volen assolir uns coneixements, tant teòrics com instrumentals, sobre les relacions que s’estableixen en el nucli familiar. Les xerrades es realitzen en grups, afavorint la interacció, les vivències i els suggeriments entre els pares que hi participen, ja que resulten molt enriquidors els diferents punts de vista que les famílies poden aportar a la dinàmica del grup.