Biblioteca familiar

Biblioteca familiar

C

omptem amb un servei de préstec de contes, revistes i llibres infantils per als nostres infants i les seves families. D’aquesta manera els infants entren en contacte amb els llibres a través de la familia, cosa que facilita la seva predisposició a gaudir de la lectura.