Equip docent

 

D

es que vam obrir les nostres portes al 2005 hem mantingut un equip docent estable, sòlid però variat i amb personalitats ben diverses. A El Petit Príncep, les característiques de cada mestra formen part d’un tot que persegueix un objectiu comú, que coneix, comparteix i s’esforça per fer créixer el projetce educatiu de l’escola i que en fa partícep a les famílies.

Cada nivell de l’escola compta amb mestres titulars de l’aula i mestres de suport que, a més de les tasques educatives, asseguren i satisfan les necessitats bàsiques dels infants: la higiene, el descans, la relació afectiva… 

Tots els professionals que treballen al Petit Príncep han estat formats en primers auxilis. A més, l’escola disposa d’un dispositiu per combatre l’asfixia per ennuegament.