Cuina casolana

Els nostres menús es cuinen al moment amb productes frescs, ecològics i servits al dia.

Equip docent

Les nostres mestres son un equip sòlid, estable i proper a les necessitats afectives dels infants.

Bones instal·lacions

Classes àmplies, modernes, ben equipades, amb llum natural i un pati de 250m2 amb hortet.

Aprenentatge

Defensem la participació familiar en les activitats educatives i establim vincles estrets i recíprocs.

Matrícula d'inscripció oberta durant tot l'any.


El Petit Princep

E

l Petit Príncep és una Escola Bressol (Primer Cicle d’Educació Infantil) Autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb el codi de Centre 08065032, de titularitat Privada.

La nostra escola bressol acull nens i nenes des dels tres mesos fins als tres anys i ens considerem veritables contextos de desenvolupament per als infants.

Considerem que l’infant és un subjecte actiu en el procés de la seva educació i, per tant, la tasca de l’escola és facilitar aquesta activitat posant al seu abast els mitjans necessaris (espai, materials, recursos humans,…) per afavorir el seu desenvolupament global a nivell psicològic, biològic, afectiu, lúdic i social.

La nostra escola

E

l centre està configurat amb 5 aules molt àmplies organitzades i adequades a l’edat dels infants. A més disposem de 2 Sales Polivalents.

Cuina pròpia on s’elabora el menú diari amb productes de primera qualitat.

Disposem d’un gran pati-jardí (més de 200m2), amb zona de “graveta”, circuit de bicicletes i hort propi.

Tots els espais del centre estan arquitectònicament pensats per disposar de llum natural durant tot el dia. La distribució i l’organització dels espais, tant interiors com a l’aire lliure, estan pensats per generar un entorn físic segur i acollidor i una atmosfera càlida i alegre.